Jacob Hjelmqvist

Jacob undervisar i Pardans för barn och Latin och Salsa för vuxna! Jacob jobbar även i receptionen i Skövde.

Anmäl dig / mer info