BARNBALETT

BARNBALETT

P.g.a stor efterfrågan startar vi v.5:

Balett 7-9 år onsdagar kl 16.30

Balett 6 år onsdagar kl 17.15

12 lektioner  a’  45 minuter,  1150:-

Välkommen med din anmälan på

www.helensdansskola.nu

OBS! i Lidköping