Helena Helén

Helena är danspedagog, utbildad vid Väddö folkhögskola, Danshögskolan i Stockholm och Kristinehamns folkhögskola. Hon har undervisat vid flera kulturskolor, i grundskola och grundsärskola.
Helena har arbetat med Funkisdans sedan början av 1990-talet, främst för barn men även för vuxna elever. Under åren har hon deltagit i fortbildningar och kurser för Funkis och integrerad dans. Bland andra med sverigebaserade Danskompaniet Spinn och brittiska Candoco dance company. På uppdrag av Västra Götalandsregionen har hon fortbildat skol- och förskolepersonal i att undervisa Dans i Skolan.

Helena undervisar i FUNKIS på dansskolan i Lidköping.

Anmäl dig / mer info