Tävlingslicenser och förändring 2020

Tävlingslicenser och förändring 2020

Josefine Carlson har gjort valet att i januari 2020 starta egen dansskola i egna lokaler i Lidköping, 300 Dance Studio.

300 Dance Studio kommer tidigast januari 2021 ha möjlighet att ge ut SDO-licenser och därmed kommer Helens Dansskola vara behjälplig med SDO-licenser 2020. Läs mer på dokumentet ”Tävlingslicenser 2020”.  Denna information rör endast tävlingsdansare.

Helens Dansskola kommer fortsätta bedriva verksamhet som tidigare med undantag för kurser i Akrobatik, Barnbalett (ålder 6-12 år) och tävlingsdisco avancerad på dansskolan i Lidköping. Dessa kursämnen kommer Josefine Carlson bedriva vidare i 300 Dance Studio.