Modernt

I den moderna dansen blandas klassiska tekniker med nytänkande idéer och rörelsemönster. Här kan vad som helst hända! Modern dans är i konstant utveckling och det finns stort utrymme till fritolkning. Några delar som är centrala i den moderna dansen är floorwork, contract/releaseteknik, att utnyttja kroppens egen tyngd, öka din smidighet samt en del akrobatiska rörelser. Musiken kan vara väldigt varierande och det vanligt att dansa till olika taktarter, instrumental eller alternativmusik. I Contemporary floorwork jobbar vi med att bli mjuka i rörelserna vi utför på golvet. Hur vi tar oss mellan en stående position till en sittande/liggande på ett så organiskt sätt som möjligt. Och hur vi kan röra oss utan för mycket ansträngning och spänning i kroppen. I högre nivåer ingår även improvisation. Ju högre nivå desto mer improvisation.
Anmäl dig / mer info