Showkids

Här ges tillfälle att prova olika sorters dans! Detta ger en bred inblick i dansens olika stilarter och utgör en bra grund för fortsatt dansträning. Kurser från 7 till 9 års ålder. Noga utvald musik förstärker upplevelsen och stimulerar rytmkänsla, dynamik, musikalitet, rums- och kroppsuppfattning och minne. Det bästa för barnen! På Showkids är föräldrar och anhöriga välkomna in i salen vid första samt sista kurstillfället. Missad lektion kan tas igen på annan dag.
Anmäl dig / mer info