Stepp

Steppen har liksom jazzen sina rötter i den afrikanska dansen och kom till USA med de första slavarna. Steppen anpassades för scenbruk och utvecklades till en dansform för bl.a. Broadway- och film-musikaler. Under lektionerna arbetar vi med olika rytmer, slag- teknik, diagonalövningar och danskombinationer. Kurser för tonår och vuxna.
Anmäl dig / mer info