Stepp

Stepp är en kurs som handlar om framförallt fotarbete. Du jobbar med olika beats i fötterna och lär dig hur du ska få rena ljud när du gör en klassisk shuffle. Det är bra att ha steppskor under lektionen för att höra ljuden och även för känslan.
Anmäl dig / mer info