Jazz

Jazzdansen som utvecklats i USA är en sammansmältning av idéer och impulser från hela världen med ursprung i den afrikanska dansen. Under lektionerna arbetar vi med uppvärmning, styrka, kroppsmedvetenhet, koordinations- och smidighetsövningar samt diagonalövningar och danskombinationer med olika karaktär – allt från swing till modern jazzfunk. Kurser för junior, tonår och vuxna.
Anmäl dig / mer info