Dénes Deak

Dénes är född och uppvuxen i Ungern och vid 18 års ålder avslutade han sin balettutbildning som diplomerad balettdansare. I 10 år framöver jobbade han som heltid på Nationaloperan i Budapest med otaliga gästspel runt om i världen. Därefter värvades Dénes till Malmö Stadsteater, Stora Teatern i Göteborg och Göteborgs Operan.

Utöver ovan nämnda anställningar har Dénes arbetat som Balettpedagog vid bland annat Danshuset (Göteborg), Svenska Balettskolan (Göteborg), Balettakademin (Göteborg) och Strömbackaskolan (Piteå).

Dénes är utbildad klassisk balettpedagog (Ungerska Baletthögskolan i Budapest) samt Balettkonstnär (Det Statliga Balettinstitutet i Budapest).

Dénes är en ytterst meriterad balettpedagog som delar dansskolans visioner och bemötande gällande barn, ungdomar och vuxna!

 

Anmäl dig / mer info